jagiya1 21092023 0209 female Chaturbate
jagiya1
Size: 762546823 bytes (727 MB), duration: 01:42:49, avg.bitrate: 965 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 21092023 0209 female Chaturbate
jagiya1
Size: 147321247 bytes (140 MB), duration: 00:21:49, avg.bitrate: 879 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 21092023 0023 female Chaturbate
jagiya1
Size: 1053848508 bytes (1005 MB), duration: 02:00:00, avg.bitrate: 1143 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 20092023 2149 female Chaturbate
jagiya1
Size: 295717235 bytes (282 MB), duration: 00:41:07, avg.bitrate: 936 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 20092023 2105 female Chaturbate
jagiya1
Size: 72355001 bytes (69 MB), duration: 00:11:40, avg.bitrate: 807 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 20092023 0147 female Chaturbate
jagiya1
Size: 80215321 bytes (76 MB), duration: 00:12:06, avg.bitrate: 863 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 20092023 0132 female Chaturbate
jagiya1
Size: 907487914 bytes (865 MB), duration: 02:00:00, avg.bitrate: 984 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 19092023 2331 female Chaturbate
jagiya1
Size: 848526552 bytes (809 MB), duration: 02:00:00, avg.bitrate: 920 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 19092023 0203 female Chaturbate
jagiya1
Size: 823100568 bytes (784 MB), duration: 01:42:28, avg.bitrate: 1045 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 19092023 0011 female Chaturbate
jagiya1
Size: 833670602 bytes (795 MB), duration: 01:31:43, avg.bitrate: 1183 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 19092023 0018 female Chaturbate
jagiya1
Size: 33506717 bytes (31 MB), duration: 00:03:19, avg.bitrate: 1315 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 15092023 2234 female Chaturbate
jagiya1
Size: 701547113 bytes (669 MB), duration: 01:25:12, avg.bitrate: 1072 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 15092023 2234 female Chaturbate
jagiya1
Size: 313312997 bytes (298 MB), duration: 00:39:54, avg.bitrate: 1022 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 14092023 2350 female Chaturbate
jagiya1
Size: 373474805 bytes (356 MB), duration: 00:40:16, avg.bitrate: 1207 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 14092023 2307 female Chaturbate
jagiya1
Size: 1075317497 bytes (1025 MB), duration: 02:00:01, avg.bitrate: 1166 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 14092023 2105 female Chaturbate
jagiya1
Size: 329901460 bytes (314 MB), duration: 00:40:39, avg.bitrate: 1056 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 14092023 0110 female Chaturbate
jagiya1
Size: 1133267448 bytes (1080 MB), duration: 02:00:00, avg.bitrate: 1229 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 14092023 0119 female Chaturbate
jagiya1
Size: 61414311 bytes (58 MB), duration: 00:06:55, avg.bitrate: 1156 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 13092023 2308 female Chaturbate
jagiya1
Size: 1138278671 bytes (1085 MB), duration: 02:00:01, avg.bitrate: 1234 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 13092023 2105 female Chaturbate
jagiya1
Size: 30080165 bytes (28 MB), duration: 00:03:10, avg.bitrate: 1236 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 13092023 0226 female Chaturbate
jagiya1
Size: 818338897 bytes (780 MB), duration: 01:13:57, avg.bitrate: 1440 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 13092023 0109 female Chaturbate
jagiya1
Size: 1245210715 bytes (1187 MB), duration: 02:00:00, avg.bitrate: 1351 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 12092023 2307 female Chaturbate
jagiya1
Size: 1342788129 bytes (1280 MB), duration: 02:00:51, avg.bitrate: 1446 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 12092023 2105 female Chaturbate
jagiya1
Size: 156970822 bytes (149 MB), duration: 00:10:48, avg.bitrate: 1892 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 10092023 2240 female Chaturbate
jagiya1
Size: 880879497 bytes (840 MB), duration: 01:29:37, avg.bitrate: 1279 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 10092023 0146 female Chaturbate
jagiya1
Size: 1446876592 bytes (1379 MB), duration: 02:00:12, avg.bitrate: 1567 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 09092023 2256 female Chaturbate
jagiya1
Size: 1068206305 bytes (1018 MB), duration: 01:48:07, avg.bitrate: 1286 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 09092023 2105 female Chaturbate
jagiya1
Size: 236016048 bytes (225 MB), duration: 00:25:40, avg.bitrate: 1197 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 09092023 0116 female Chaturbate
jagiya1
Size: 1073794592 bytes (1024 MB), duration: 02:01:30, avg.bitrate: 1150 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 09092023 0127 female Chaturbate
jagiya1
Size: 60743019 bytes (57 MB), duration: 00:07:33, avg.bitrate: 1047 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 08092023 2313 female Chaturbate
jagiya1
Size: 925497433 bytes (882 MB), duration: 01:58:57, avg.bitrate: 1013 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 08092023 2105 female Chaturbate
jagiya1
Size: 260325376 bytes (248 MB), duration: 00:25:36, avg.bitrate: 1324 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 08092023 0220 female Chaturbate
jagiya1
Size: 313205162 bytes (298 MB), duration: 00:36:10, avg.bitrate: 1127 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 08092023 0141 female Chaturbate
jagiya1
Size: 1028539662 bytes (980 MB), duration: 02:00:25, avg.bitrate: 1112 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 07092023 2338 female Chaturbate
jagiya1
Size: 998776914 bytes (952 MB), duration: 02:00:15, avg.bitrate: 1081 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 07092023 0024 female Chaturbate
jagiya1
Size: 117873109 bytes (112 MB), duration: 00:12:06, avg.bitrate: 1268 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 07092023 0009 female Chaturbate
jagiya1
Size: 571896508 bytes (545 MB), duration: 01:03:40, avg.bitrate: 1169 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 06092023 2303 female Chaturbate
jagiya1
Size: 610175253 bytes (581 MB), duration: 01:04:01, avg.bitrate: 1241 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 06092023 2156 female Chaturbate
jagiya1
Size: 890701027 bytes (849 MB), duration: 01:16:07, avg.bitrate: 1523 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 05092023 2059 female Chaturbate
jagiya1
Size: 76751997 bytes (73 MB), duration: 00:10:55, avg.bitrate: 915 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 05092023 0100 female Chaturbate
jagiya1
Size: 303119239 bytes (289 MB), duration: 00:41:58, avg.bitrate: 940 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 05092023 0016 female Chaturbate
jagiya1
Size: 1224511626 bytes (1167 MB), duration: 02:00:12, avg.bitrate: 1326 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 04092023 2156 female Chaturbate
jagiya1
Size: 499339978 bytes (476 MB), duration: 00:39:49, avg.bitrate: 1632 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 03092023 2334 female Chaturbate
jagiya1
Size: 769690418 bytes (734 MB), duration: 01:35:58, avg.bitrate: 1044 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 03092023 2334 female Chaturbate
jagiya1
Size: 66137456 bytes (63 MB), duration: 00:10:19, avg.bitrate: 834 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 03092023 2156 female Chaturbate
jagiya1
Size: 23840272 bytes (22 MB), duration: 00:02:40, avg.bitrate: 1164 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 03092023 2115 female Chaturbate
jagiya1
Size: 628814529 bytes (599 MB), duration: 01:06:33, avg.bitrate: 1230 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 03092023 0158 female Chaturbate
jagiya1
Size: 226415890 bytes (215 MB), duration: 00:19:58, avg.bitrate: 1476 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 03092023 0133 female Chaturbate
jagiya1
Size: 701901749 bytes (669 MB), duration: 01:16:00, avg.bitrate: 1202 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 03092023 0015 female Chaturbate
jagiya1
Size: 1174426788 bytes (1120 MB), duration: 02:00:01, avg.bitrate: 1274 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 02092023 2147 female Chaturbate
jagiya1
Size: 712958012 bytes (679 MB), duration: 01:08:28, avg.bitrate: 1355 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 01092023 2223 female Chaturbate
jagiya1
Size: 583488687 bytes (556 MB), duration: 01:15:04, avg.bitrate: 1012 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 01092023 0107 female Chaturbate
jagiya1
Size: 122894824 bytes (117 MB), duration: 00:12:21, avg.bitrate: 1295 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 01092023 0052 female Chaturbate
jagiya1
Size: 1227244309 bytes (1170 MB), duration: 02:00:00, avg.bitrate: 1331 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 31082023 2157 female Chaturbate
jagiya1
Size: 96165696 bytes (91 MB), duration: 00:11:16, avg.bitrate: 1111 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 31082023 1846 female Chaturbate
jagiya1
Size: 1052148649 bytes (1003 MB), duration: 01:45:40, avg.bitrate: 1296 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 31082023 1846 female Chaturbate
jagiya1
Size: 178243886 bytes (169 MB), duration: 00:23:18, avg.bitrate: 996 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 31082023 1526 female Chaturbate
jagiya1
Size: 160581684 bytes (153 MB), duration: 00:21:30, avg.bitrate: 972 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 31082023 0136 female Chaturbate
jagiya1
Size: 852389485 bytes (812 MB), duration: 01:27:54, avg.bitrate: 1262 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 30082023 2347 female Chaturbate
jagiya1
Size: 1087349894 bytes (1036 MB), duration: 01:54:22, avg.bitrate: 1237 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 30082023 2046 female Chaturbate
jagiya1
Size: 270697875 bytes (258 MB), duration: 00:29:58, avg.bitrate: 1176 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 30082023 0057 female Chaturbate
jagiya1
Size: 772728200 bytes (736 MB), duration: 01:22:28, avg.bitrate: 1220 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 30082023 0057 female Chaturbate
jagiya1
Size: 138240718 bytes (131 MB), duration: 00:19:51, avg.bitrate: 906 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 30082023 0036 female Chaturbate
jagiya1
Size: 1132181003 bytes (1079 MB), duration: 02:00:00, avg.bitrate: 1228 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 29082023 2235 female Chaturbate
jagiya1
Size: 876030461 bytes (835 MB), duration: 02:00:03, avg.bitrate: 950 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 29082023 2034 female Chaturbate
jagiya1
Size: 1073327412 bytes (1023 MB), duration: 02:00:36, avg.bitrate: 1158 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 29082023 0152 female Chaturbate
jagiya1
Size: 119030480 bytes (113 MB), duration: 00:21:00, avg.bitrate: 738 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 29082023 0129 female Chaturbate
jagiya1
Size: 977201786 bytes (931 MB), duration: 02:00:16, avg.bitrate: 1057 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 28082023 2326 female Chaturbate
jagiya1
Size: 857496383 bytes (817 MB), duration: 02:00:04, avg.bitrate: 929 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 28082023 2100 female Chaturbate
jagiya1
Size: 271862949 bytes (259 MB), duration: 00:32:25, avg.bitrate: 1091 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 27082023 2107 female Chaturbate
jagiya1
Size: 187615164 bytes (178 MB), duration: 00:25:28, avg.bitrate: 959 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 27082023 1408 female Chaturbate
jagiya1
Size: 409591480 bytes (390 MB), duration: 00:49:12, avg.bitrate: 1083 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 27082023 0051 female Chaturbate
jagiya1
Size: 976278147 bytes (931 MB), duration: 02:00:00, avg.bitrate: 1059 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 27082023 0058 female Chaturbate
jagiya1
Size: 36118670 bytes (34 MB), duration: 00:05:28, avg.bitrate: 860 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 26082023 2250 female Chaturbate
jagiya1
Size: 1180234789 bytes (1125 MB), duration: 02:00:52, avg.bitrate: 1271 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 26082023 2030 female Chaturbate
jagiya1
Size: 90862410 bytes (86 MB), duration: 00:10:48, avg.bitrate: 1095 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 26082023 0132 female Chaturbate
jagiya1
Size: 217038078 bytes (206 MB), duration: 00:21:13, avg.bitrate: 1331 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 26082023 0110 female Chaturbate
jagiya1
Size: 234849901 bytes (223 MB), duration: 00:24:49, avg.bitrate: 1232 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 26082023 0043 female Chaturbate
jagiya1
Size: 1142540819 bytes (1089 MB), duration: 02:00:31, avg.bitrate: 1234 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 25082023 2241 female Chaturbate
jagiya1
Size: 1100796981 bytes (1049 MB), duration: 02:00:03, avg.bitrate: 1193 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 25082023 0137 female Chaturbate
jagiya1
Size: 1013685440 bytes (966 MB), duration: 01:46:54, avg.bitrate: 1234 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 24082023 2348 female Chaturbate
jagiya1
Size: 1258534697 bytes (1200 MB), duration: 02:00:03, avg.bitrate: 1365 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 24082023 2130 female Chaturbate
jagiya1
Size: 774146130 bytes (738 MB), duration: 01:10:42, avg.bitrate: 1425 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 07082023 2206 female Chaturbate
jagiya1
Size: 323253337 bytes (308 MB), duration: 00:45:03, avg.bitrate: 934 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 07082023 2120 female Chaturbate
jagiya1
Size: 1008138761 bytes (961 MB), duration: 02:00:01, avg.bitrate: 1093 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 07082023 1919 female Chaturbate
jagiya1
Size: 1072290035 bytes (1022 MB), duration: 02:00:10, avg.bitrate: 1161 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 07082023 0147 female Chaturbate
jagiya1
Size: 744105214 bytes (709 MB), duration: 01:49:46, avg.bitrate: 882 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 07082023 0147 female Chaturbate
jagiya1
Size: 817503691 bytes (779 MB), duration: 01:59:30, avg.bitrate: 890 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 07082023 0151 female Chaturbate
jagiya1
Size: 13542903 bytes (12 MB), duration: 00:02:15, avg.bitrate: 783 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 06082023 2344 female Chaturbate
jagiya1
Size: 545973227 bytes (520 MB), duration: 01:23:13, avg.bitrate: 854 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 06082023 2219 female Chaturbate
jagiya1
Size: 1096743789 bytes (1045 MB), duration: 02:00:03, avg.bitrate: 1189 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 06082023 1314 female Chaturbate
jagiya1
Size: 905545301 bytes (863 MB), duration: 01:53:18, avg.bitrate: 1040 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 06082023 1314 female Chaturbate
jagiya1
Size: 283803574 bytes (270 MB), duration: 00:21:55, avg.bitrate: 1686 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 06082023 1250 female Chaturbate
jagiya1
Size: 844035064 bytes (804 MB), duration: 02:00:01, avg.bitrate: 915 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 06082023 1118 female Chaturbate
jagiya1
Size: 871542930 bytes (831 MB), duration: 02:00:00, avg.bitrate: 945 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 06082023 1049 female Chaturbate
jagiya1
Size: 806018058 bytes (768 MB), duration: 02:00:01, avg.bitrate: 874 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 06082023 0841 female Chaturbate
jagiya1
Size: 967899207 bytes (923 MB), duration: 02:00:01, avg.bitrate: 1050 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 06082023 0634 female Chaturbate
jagiya1
Size: 770522957 bytes (734 MB), duration: 02:00:00, avg.bitrate: 836 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 05082023 0848 female Chaturbate
jagiya1
Size: 893926377 bytes (852 MB), duration: 02:00:10, avg.bitrate: 968 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 05082023 0554 female Chaturbate
jagiya1
Size: 332411086 bytes (317 MB), duration: 00:41:27, avg.bitrate: 1044 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo