jagiya1 10102023 0249 female Chaturbate
jagiya1
Size: 984106774 bytes (938 MB), duration: 01:33:57, avg.bitrate: 1363 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 10102023 0249 female Chaturbate
jagiya1
Size: 183950633 bytes (175 MB), duration: 00:18:34, avg.bitrate: 1290 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 10102023 0114 female Chaturbate
jagiya1
Size: 1035647312 bytes (987 MB), duration: 01:57:16, avg.bitrate: 1149 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 09102023 2315 female Chaturbate
jagiya1
Size: 1197492287 bytes (1142 MB), duration: 02:00:09, avg.bitrate: 1297 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 09102023 0000 female Chaturbate
jagiya1
Size: 146110427 bytes (139 MB), duration: 00:12:33, avg.bitrate: 1515 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 08102023 2345 female Chaturbate
jagiya1
Size: 1197042107 bytes (1141 MB), duration: 02:00:01, avg.bitrate: 1298 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 08102023 0100 female Chaturbate
jagiya1
Size: 906891958 bytes (864 MB), duration: 01:21:45, avg.bitrate: 1444 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 07102023 2154 female Chaturbate
jagiya1
Size: 566079114 bytes (539 MB), duration: 00:53:33, avg.bitrate: 1376 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 07102023 0312 female Chaturbate
jagiya1
Size: 1038123140 bytes (990 MB), duration: 01:56:57, avg.bitrate: 1155 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 07102023 0114 female Chaturbate
jagiya1
Size: 916852384 bytes (874 MB), duration: 01:27:49, avg.bitrate: 1359 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 06102023 2132 female Chaturbate
jagiya1
Size: 106536784 bytes (101 MB), duration: 00:16:19, avg.bitrate: 850 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 06102023 0322 female Chaturbate
jagiya1
Size: 270022624 bytes (257 MB), duration: 00:36:18, avg.bitrate: 968 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 06102023 0147 female Chaturbate
jagiya1
Size: 266122142 bytes (253 MB), duration: 00:31:48, avg.bitrate: 1089 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 06102023 0114 female Chaturbate
jagiya1
Size: 657810095 bytes (627 MB), duration: 01:16:26, avg.bitrate: 1120 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 05102023 2356 female Chaturbate
jagiya1
Size: 328093647 bytes (312 MB), duration: 00:46:22, avg.bitrate: 921 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 05102023 2308 female Chaturbate
jagiya1
Size: 1052760869 bytes (1003 MB), duration: 02:00:13, avg.bitrate: 1140 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 04102023 0147 female Chaturbate
jagiya1
Size: 1383874267 bytes (1319 MB), duration: 02:00:00, avg.bitrate: 1501 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 04102023 0155 female Chaturbate
jagiya1
Size: 149722992 bytes (142 MB), duration: 00:15:34, avg.bitrate: 1252 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 04102023 0154 female Chaturbate
jagiya1
Size: 30232923 bytes (28 MB), duration: 00:03:01, avg.bitrate: 1304 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 04102023 0138 female Chaturbate
jagiya1
Size: 1360186213 bytes (1297 MB), duration: 02:00:04, avg.bitrate: 1475 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 03102023 2347 female Chaturbate
jagiya1
Size: 244767477 bytes (233 MB), duration: 00:31:03, avg.bitrate: 1026 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 03102023 2300 female Chaturbate
jagiya1
Size: 219590690 bytes (209 MB), duration: 00:20:18, avg.bitrate: 1408 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 03102023 2238 female Chaturbate
jagiya1
Size: 780520680 bytes (744 MB), duration: 02:01:03, avg.bitrate: 839 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 02102023 2224 female Chaturbate
jagiya1
Size: 729099090 bytes (695 MB), duration: 01:00:19, avg.bitrate: 1573 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 02102023 2059 female Chaturbate
jagiya1
Size: 181568313 bytes (173 MB), duration: 00:10:10, avg.bitrate: 2325 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 01102023 0007 female Chaturbate
jagiya1
Size: 950729158 bytes (906 MB), duration: 01:36:31, avg.bitrate: 1282 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 30092023 2205 female Chaturbate
jagiya1
Size: 352616074 bytes (336 MB), duration: 00:34:33, avg.bitrate: 1328 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 30092023 0322 female Chaturbate
jagiya1
Size: 152983720 bytes (145 MB), duration: 00:13:43, avg.bitrate: 1452 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 30092023 0230 female Chaturbate
jagiya1
Size: 311957058 bytes (297 MB), duration: 00:25:52, avg.bitrate: 1570 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 30092023 0203 female Chaturbate
jagiya1
Size: 16759718 bytes (15 MB), duration: 00:02:03, avg.bitrate: 1064 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 30092023 0145 female Chaturbate
jagiya1
Size: 996336789 bytes (950 MB), duration: 01:44:46, avg.bitrate: 1238 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 29092023 2346 female Chaturbate
jagiya1
Size: 505400776 bytes (481 MB), duration: 00:51:00, avg.bitrate: 1290 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 29092023 2252 female Chaturbate
jagiya1
Size: 1564906747 bytes (1492 MB), duration: 02:00:09, avg.bitrate: 1695 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 28092023 2350 female Chaturbate
jagiya1
Size: 369135297 bytes (352 MB), duration: 00:49:04, avg.bitrate: 979 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 28092023 2146 female Chaturbate
jagiya1
Size: 294109911 bytes (280 MB), duration: 00:30:06, avg.bitrate: 1272 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 28092023 2115 female Chaturbate
jagiya1
Size: 216713369 bytes (206 MB), duration: 00:29:15, avg.bitrate: 964 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 28092023 0247 female Chaturbate
jagiya1
Size: 581060917 bytes (554 MB), duration: 01:07:34, avg.bitrate: 1119 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 28092023 0138 female Chaturbate
jagiya1
Size: 280484935 bytes (267 MB), duration: 00:22:12, avg.bitrate: 1645 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 28092023 0033 female Chaturbate
jagiya1
Size: 1307619351 bytes (1247 MB), duration: 01:49:33, avg.bitrate: 1554 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 27092023 2242 female Chaturbate
jagiya1
Size: 795252828 bytes (758 MB), duration: 01:25:21, avg.bitrate: 1213 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 27092023 2115 female Chaturbate
jagiya1
Size: 710663192 bytes (677 MB), duration: 00:51:30, avg.bitrate: 1796 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 27092023 0132 female Chaturbate
jagiya1
Size: 354793088 bytes (338 MB), duration: 00:42:54, avg.bitrate: 1076 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 27092023 0132 female Chaturbate
jagiya1
Size: 189562007 bytes (180 MB), duration: 00:23:40, avg.bitrate: 1042 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 27092023 0047 female Chaturbate
jagiya1
Size: 35247703 bytes (33 MB), duration: 00:05:04, avg.bitrate: 905 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 27092023 0019 female Chaturbate
jagiya1
Size: 30399921 bytes (28 MB), duration: 00:03:45, avg.bitrate: 1055 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 27092023 0005 female Chaturbate
jagiya1
Size: 491875632 bytes (469 MB), duration: 00:47:40, avg.bitrate: 1343 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 27092023 0005 female Chaturbate
jagiya1
Size: 226847391 bytes (216 MB), duration: 00:18:42, avg.bitrate: 1579 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 26092023 2315 female Chaturbate
jagiya1
Size: 1771833492 bytes (1689 MB), duration: 02:00:01, avg.bitrate: 1922 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 26092023 2115 female Chaturbate
jagiya1
Size: 623958571 bytes (595 MB), duration: 00:43:42, avg.bitrate: 1859 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 26092023 0208 female Chaturbate
jagiya1
Size: 559905054 bytes (533 MB), duration: 00:36:43, avg.bitrate: 1985 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 26092023 0122 female Chaturbate
jagiya1
Size: 1473517434 bytes (1405 MB), duration: 01:48:09, avg.bitrate: 1774 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 26092023 0122 female Chaturbate
jagiya1
Size: 1104304152 bytes (1053 MB), duration: 01:18:58, avg.bitrate: 1820 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 26092023 0122 female Chaturbate
jagiya1
Size: 646243519 bytes (616 MB), duration: 00:48:58, avg.bitrate: 1718 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 26092023 0031 female Chaturbate
jagiya1
Size: 1588888702 bytes (1515 MB), duration: 02:00:21, avg.bitrate: 1719 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 26092023 0001 female Chaturbate
jagiya1
Size: 1393771643 bytes (1329 MB), duration: 02:00:00, avg.bitrate: 1512 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 25092023 2115 female Chaturbate
jagiya1
Size: 310146286 bytes (295 MB), duration: 00:28:31, avg.bitrate: 1416 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 25092023 0211 female Chaturbate
jagiya1
Size: 20533058 bytes (19 MB), duration: 00:02:15, avg.bitrate: 1188 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 25092023 0146 female Chaturbate
jagiya1
Size: 719691033 bytes (686 MB), duration: 01:27:18, avg.bitrate: 1073 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 25092023 0015 female Chaturbate
jagiya1
Size: 1216924002 bytes (1160 MB), duration: 02:00:00, avg.bitrate: 1320 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 24092023 2139 female Chaturbate
jagiya1
Size: 284646473 bytes (271 MB), duration: 00:22:28, avg.bitrate: 1649 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 24092023 2115 female Chaturbate
jagiya1
Size: 593634772 bytes (566 MB), duration: 00:43:06, avg.bitrate: 1793 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 24092023 0015 female Chaturbate
jagiya1
Size: 266051557 bytes (253 MB), duration: 00:31:39, avg.bitrate: 1094 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 23092023 2341 female Chaturbate
jagiya1
Size: 190623406 bytes (181 MB), duration: 00:23:19, avg.bitrate: 1064 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 23092023 2316 female Chaturbate
jagiya1
Size: 1003965723 bytes (957 MB), duration: 02:00:07, avg.bitrate: 1088 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 23092023 2115 female Chaturbate
jagiya1
Size: 104338373 bytes (99 MB), duration: 00:13:03, avg.bitrate: 1041 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 23092023 0254 female Chaturbate
jagiya1
Size: 450882336 bytes (429 MB), duration: 00:47:25, avg.bitrate: 1238 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 23092023 0204 female Chaturbate
jagiya1
Size: 1272398202 bytes (1213 MB), duration: 02:00:01, avg.bitrate: 1380 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 23092023 0002 female Chaturbate
jagiya1
Size: 170818967 bytes (162 MB), duration: 00:15:49, avg.bitrate: 1406 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 22092023 2311 female Chaturbate
jagiya1
Size: 432283161 bytes (412 MB), duration: 00:46:49, avg.bitrate: 1202 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 22092023 2155 female Chaturbate
jagiya1
Size: 306243036 bytes (292 MB), duration: 00:30:43, avg.bitrate: 1298 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 22092023 2100 female Chaturbate
jagiya1
Size: 268309352 bytes (255 MB), duration: 00:28:33, avg.bitrate: 1223 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 22092023 2106 female Chaturbate
jagiya1
Size: 25670847 bytes (24 MB), duration: 00:03:40, avg.bitrate: 911 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 21092023 0209 female Chaturbate
jagiya1
Size: 762546823 bytes (727 MB), duration: 01:42:49, avg.bitrate: 965 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 21092023 0209 female Chaturbate
jagiya1
Size: 147321247 bytes (140 MB), duration: 00:21:49, avg.bitrate: 879 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 21092023 0023 female Chaturbate
jagiya1
Size: 1053848508 bytes (1005 MB), duration: 02:00:00, avg.bitrate: 1143 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 20092023 2149 female Chaturbate
jagiya1
Size: 295717235 bytes (282 MB), duration: 00:41:07, avg.bitrate: 936 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 20092023 2105 female Chaturbate
jagiya1
Size: 72355001 bytes (69 MB), duration: 00:11:40, avg.bitrate: 807 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 20092023 0147 female Chaturbate
jagiya1
Size: 80215321 bytes (76 MB), duration: 00:12:06, avg.bitrate: 863 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 20092023 0132 female Chaturbate
jagiya1
Size: 907487914 bytes (865 MB), duration: 02:00:00, avg.bitrate: 984 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 19092023 2331 female Chaturbate
jagiya1
Size: 848526552 bytes (809 MB), duration: 02:00:00, avg.bitrate: 920 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 19092023 0203 female Chaturbate
jagiya1
Size: 823100568 bytes (784 MB), duration: 01:42:28, avg.bitrate: 1045 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 19092023 0011 female Chaturbate
jagiya1
Size: 833670602 bytes (795 MB), duration: 01:31:43, avg.bitrate: 1183 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 19092023 0018 female Chaturbate
jagiya1
Size: 33506717 bytes (31 MB), duration: 00:03:19, avg.bitrate: 1315 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 15092023 2234 female Chaturbate
jagiya1
Size: 701547113 bytes (669 MB), duration: 01:25:12, avg.bitrate: 1072 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 15092023 2234 female Chaturbate
jagiya1
Size: 313312997 bytes (298 MB), duration: 00:39:54, avg.bitrate: 1022 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 14092023 2350 female Chaturbate
jagiya1
Size: 373474805 bytes (356 MB), duration: 00:40:16, avg.bitrate: 1207 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 14092023 2307 female Chaturbate
jagiya1
Size: 1075317497 bytes (1025 MB), duration: 02:00:01, avg.bitrate: 1166 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 14092023 2105 female Chaturbate
jagiya1
Size: 329901460 bytes (314 MB), duration: 00:40:39, avg.bitrate: 1056 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 14092023 0110 female Chaturbate
jagiya1
Size: 1133267448 bytes (1080 MB), duration: 02:00:00, avg.bitrate: 1229 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 14092023 0119 female Chaturbate
jagiya1
Size: 61414311 bytes (58 MB), duration: 00:06:55, avg.bitrate: 1156 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 13092023 2308 female Chaturbate
jagiya1
Size: 1138278671 bytes (1085 MB), duration: 02:00:01, avg.bitrate: 1234 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 13092023 2105 female Chaturbate
jagiya1
Size: 30080165 bytes (28 MB), duration: 00:03:10, avg.bitrate: 1236 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 13092023 0226 female Chaturbate
jagiya1
Size: 818338897 bytes (780 MB), duration: 01:13:57, avg.bitrate: 1440 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 13092023 0109 female Chaturbate
jagiya1
Size: 1245210715 bytes (1187 MB), duration: 02:00:00, avg.bitrate: 1351 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 12092023 2307 female Chaturbate
jagiya1
Size: 1342788129 bytes (1280 MB), duration: 02:00:51, avg.bitrate: 1446 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 12092023 2105 female Chaturbate
jagiya1
Size: 156970822 bytes (149 MB), duration: 00:10:48, avg.bitrate: 1892 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 10092023 2240 female Chaturbate
jagiya1
Size: 880879497 bytes (840 MB), duration: 01:29:37, avg.bitrate: 1279 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 10092023 0146 female Chaturbate
jagiya1
Size: 1446876592 bytes (1379 MB), duration: 02:00:12, avg.bitrate: 1567 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 09092023 2256 female Chaturbate
jagiya1
Size: 1068206305 bytes (1018 MB), duration: 01:48:07, avg.bitrate: 1286 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo

jagiya1 09092023 2105 female Chaturbate
jagiya1
Size: 236016048 bytes (225 MB), duration: 00:25:40, avg.bitrate: 1197 kb/s
Video: h264, yuv420p, 1280×720, 30 fps
Audio: aac, 48000 Hz, stereo